Chiropractor, Pijn in de rug, Onder rug, spit, rug, kraker, katwijk, rijnsburg, valkenburg, noordwijk, wassenaar, voorburg

Veelgestelde vragen

1. Is chiropractie nieuw?

Chiropractie zoals wij die nu toepassen is iets meer dan 100 jaar oud. Dat betekent dat chiropractie inderdaad een nieuwe geneeswijze is. Zo’n 5.000 jaar geleden werden er echter al geneeskundige handelingen werden die sterk aan de huidige chiropractie doen denken. Het principe van chiropractie was ook bij de oude Grieken bekend.

‘Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan’. Hippocrates, De Articulus 47

 

2. Waarom valt chiropractie onder de alternatieve geneeswijzen?

Een geneeswijze wordt alternatief genoemd wanneer de geneeswijze (nog) niet is erkend door de overheid. Dat is de reden waarom het niet onder de reguliere geneeswijze valt.

Dit betekent echter niet dat zo’n geneeswijze minder waardevol is. Integendeel.

Daarbij komt dat de erkenning voor chiropractie volgens ons in de toekomst zeker zal komen.

In het buitenland wordt chiropractie reeds tientallen jaren erkend in landen zoals Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten bijvoorbeeld.

 

3. Heb je een verwijsbriefje van de huisarts nodig voor de chiropractor?

Nee, in principe niet. Iedereen met klachten kan zonder verwijzing van de huisarts of een specialist naar een chiropractor gaan.

 

4. Is de behandeling duur?

Een 1ste behandeling bij Chiropractie van Beelen kost €72, vervolgbehandelingen kosten €56. Kinderen tot 18 jaar betalen €40.

 

5. Is een behandeling gevaarlijk?

Nee, een behandeling is niet gevaarlijk. Er komen geen medicijnen en/of operaties aan te pas. Kan de chiropractor de specifieke klacht niet behandelen, dan verwijst hij of zij de patiënt door naar een andere therapeut, arts of specialist.

 

6. Is de behandeling pijnlijk?

Meestal voelt de patiënt nauwelijks iets van de behandeling. Soms oefent de chiropractor iets meer druk uit op de wervels of gewrichten. Dat kan men voelen, maar pijnlijk zal het zeker niet zijn.

 

7. Helpt chiropractie meteen na een behandeling?

Soms voelt men direct na een behandeling al verbetering. Het kan echter ook zijn dat men zich korte tijd wat slechter voelt. Dat is een normale en goede reactie. Het betekent dat het lichaam ermee bezig is en de klacht op de behandeling reageert.

 

8. Kunnen de klachten na een behandeling terugkomen?

Het beste is om na de behandeling van tijd tot tijd terug te gaan naar de chiropractor ter controle om een terugval te voorkomen.

Het is te vergelijken met naar de tandarts gaan voor een halfjaarlijkse controle (preventief bezig zijn).

Het komt soms voor dat nuttige adviezen van de chiropractor niet of onvoldoende worden opgevolgd, waardoor de klacht weer zou kunnen terugkomen.

 

9. Wat doet de chiropractor als hij niet kan helpen?

In zo’n geval verwijst de chiropractor de patiënt door naar een andere therapeut, arts of specialist. De chiropractor is dankzij zijn opleiding in staat een diagnose te stellen, ook bij een klacht die hijzelf niet kan behandelen.

 

10. Is chiropractie alleen voor volwassenen?

Chiropractie is voor iedereen bestemd, zowel bij klachten als ter voorkoming van klachten. Vooral kinderen kunnen nog al eens wild ravotten en lopen daardoor risico.

Het is daarom belangrijk dat ouders van tijd tot tijd hun kinderen door de chiropractor laten controleren. Dat kan (op latere leeftijd) vaak erger voorkomen.

Zelfs baby’s kunnen behandeld worden.

 

11. Kun je alleen bij een chiropractor terecht als je ziek bent?

Beslist niet. Een chiropractor richt zich ook op het voorkomen van klachten.

Een regelmatig bezoek aan de chiropractor, bijvoorbeeld voor een halfjaarlijkse controle, is beslist aan te bevelen.

Dat geldt voor iedereen, en met name voor kinderen, ouderen, sportmensen en mensen die een zwaar lichamelijk beroep uitoefenen.

 

12. Kan ik naar een chiropractor als ik onder medische behandeling sta?

Ja, uw ruggengraat corrigeren is uitermate belangrijk, ongeacht welke medische behandeling u ondergaat. U kunt uw ruggengraat altijd op blokkades laten onderzoeken, ongeacht bij welke arts u in behandeling bent.

Huisartsen en andere medici kunnen u meestal niet vertellen of u last heeft van blokkades, en deze tevens corrigeren.

 

13. Als je niet echt ziek bent, maar er is sprake van een sportblessure. Kan de chiropractor dan ook iets doen?

De chiropractor is bij uitstek gericht op klachten die zich voordoen tijdens sportbeoefening. In de V.S. laten topsporters zich veelal begeleiden door chiropractoren.

Sport en chiropractie gaan dus uitstekend samen.

 

14. Worden er ook medicijnen voorgeschreven?

Er worden nooit chemische medicijnen voorgeschreven. Wel soms vitaminen en mineralen.

Ook zal de chiropractor adviseren omtrent gezonder voedsel, omdat een slechte voeding ook tot klachten kan leiden.

In dit verband mag het gezonde voedsel als ‘medicijn’ worden gezien.

 

15. Wat is het verschil tussen een chiropractie, fysiotherapie en manuele therapie?

 

Chiropractie, Fysiotherapie en Manuele therapie

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiothera­pie behoren en daarop een evidente verdieping vormen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Een chiropractor is een manueel therapeut die bovendien een opleiding tot geneeskundige heeft gevolgd.
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld:
Chiropractic is one of the most popularly used forms of ?manual therapie.
(Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)
Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regerings­standpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een oplei­ding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma’s als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Gene­raal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering op­gedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.
“Het is noodzakelijk een grondige kennis ? te bezitten van de wervelkolom, ? want vele aandoeningen worden ? in werkelijkheid veroorzaakt ? door een gebrekkigheid daarvan.”? (Hippocrates 460-377 v.Chr)
De grondlegger van de moderne chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Palmer stelde deze specialisatie in 1895 op schrift en in 1897 richtte hij in Iowa de ‘Palmer school of chiropractic’ op.

 

16. Mag iedereen zich zomaar chiropractor noemen?

In Nederland is het beroep van chiropractor nog onbeschermd. Richt men zich tot een chiropractor, ga dan eerst na of deze is aangesloten bij een van de twee beroepsverenigingen voor chiropractie in Nederland, de Dutch Chiropractic Federation (DCF) of de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Dit garandeert u een afgestudeerde chiropractor, die zich “Doctor of Chiropractor” mag noemen en verhoogt de kans op verzekeringsvergoeding.

 

17. Hoe weet ik of ik naar een chiropractor moet?

Men kan naar de chiropractor voor controle of voor een groot aantal uiteenlopende klachten. Onderstaande klachten zijn een signaal dat het zenuwstelsel is aangetast of aangetast kan zijn. Wie deze signalen herkent, zou zo spoedig mogelijk een chiropractor moeten bezoeken:

  • Hoofdpijn
  • Nervositeit
  • Pijnlijke gewrichten
  • Stijfheid in de nek
  • Pijn tussen de schouders
  • Pijn in de rug
  • Pijn in armen en/of benen
  • Verdoving in handen, voeten of stijfheid daarin
  • Chronische vermoeidheid

18. Wat voor advies geeft een chiropractor zoal?

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal de chiropractor adviezen geven betreffende een betere leefomgeving, betere lichaamshouding, betere beweging, betere leefwijze (niet roken of drinken), gezondere manier van zitten of liggen (slapen), betere voeding.

 

19. Bestaat er wetenschappelijk bewijs?

Wetenschappelijk is aangetoond dat het zenuwstelsel het gehele lichaam bestuurt. Aantasting van dat stelsel veroorzaakt de meest uiteenlopende klachten. De chiropractor richt zich op het opheffen van stoornissen in de wervelkolom en dus ook binnen het zenuwstelsel.

 

20. Worden de behandelingen vergoed?
Mits u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.

U vind hier een overzicht met de vergoedingen.

 

21. Kun je zelf rugpijn voorkomen?

Men kan er zelf veel aan doen om rugklachten te voorkomen. Wie onder behandeling is bij een chiropractor kan er verzekerd van zijn dat de chiropractor de patiënt ook goede adviezen geeft om in de toekomst rugpijn en andere klachten te voorkomen.

 

22. Is het bij zwangerschap beter om niet naar de chiropractor te gaan?

Integendeel. Juist de aanstaande moeder loopt risico rugklachten te krijgen. Gedurende enkele maanden moet er immers een ‘zware last’ worden meegedragen. De chiropractor kan de aanstaande moeder helpen bij rugklachten en andere klachten en voorts ervoor zorgen dat die klachten wegblijven. Ook tijdens de bevalling kan er trouwens iets misgaan waardoor de baby schade oploopt. De chiropractor kan de moeder dus van adviezen voorzien tijdens de zwangerschap en na de bevalling van adviezen gericht op moeder én kind.